JOG

JOG Technologie

JOG is een techniek die door IBB werd ontwikkeld om de problemen welke de toepassing van GPRS met zich meebrengt het hoofd te bieden. Deze problemen doen zich met name voor als websites op embedded systemen via Internet bereikbaar moeten zijn. JOG is het acronym van: Jump Over GPRS problems.

Wat is eigenlijk het probleem?

Wanneer GPRS gebruikt wordt om informatie te verkrijgen van systemen welke op afstand staan, ervaren systeemontwikkelaars het GPRS netwerk als een uitdijend moeras waarin de (juiste) weg moeilijk te vinden is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe kan ik het gebruiken?

JOG-technologie kan worden gebruikt op onze standaard hardware, nieuwe hardware die wij voor u ontwikkelen of op uw eigen (gemodificeerde) hardware.
Neem contact op met ons voor meer informatie.