Productontwikkeling

Productontwikkeling

Het proces van productontwikkeling kan worden beschreven als een groep van activiteiten die een idee omvormen tot een bij de eind-klant afgeleverd product.

De activiteiten houden (in volorde van uitvoering) in:

Gezamenlijke sessies:
Inventarisatiesessies met de klant om:

  1. achterliggende wensen,
  2. bijkomende functies,
  3. mogelijke implementaties van het idee te achterhalen. Deze sessies zijn vaak gebaseerd op technieken als brain-stormen en bouncing ideas.

Technische studie:
Bedenken en beoordelen van alternatieven. Hoe krijgen we dezelfde functie op een nadere manier?

Functioneel ontwerp:
Opstellen van een document waarin de functies van het product of systeem wordt vastgelegd. Ook in deze fase is de klant zeer betrokken. Het is feitelijk de vertaling van zijn wensenlijst. Het document specificeert hoe de eind-klant in staat zal zijn het product te gebruiken en welke capaciteiten en eigenschappen het zal hebben. Tegelijkertijd kan het functioneel ontwerp worden gezien als het bewijs dat wij onze klant goed hebben begrepen.

Implementeren:
Hier wordt daadwerkelijk het ontwikkelwerk gedaan. De voorgaande stappen maken dat we ook dat maken wat gewenst is. De onderelen van het ontwerp kunnen uiteenlopen: van frontplaat, via elektronicaprint tot beheer-software voor op een PC.

Simulaties en tests:
Interne simulaties, tests en andere middelen worden ingezet om tekortkomingen in de implementatie zo vroeg mogelijk te ontdekken.

Productie prototypes:
Dit zal de resultaten van de inspanningen in “levende lijven” tonen. Nadat de prototypes in onze werkplaats zijn getest en goed bevonden, zullen exemplaren ook naar de klant gaan. Er worden, om practische redenen, altijd minstens 2 exemplaren gemaakt waarvan er één bij ons blijft om eventuele klachten snel te kunnen verifiëren.

Prototype validatie:
Nadat de klant ook zijn goedkeuring heeft gegeven, zal de productie van een eerste serie worden gestart.

Veldtest:
Wanneer een product over een groter gebied wordt toegepast (Europa of nog verder) is het aan te bevelen om een veldtest op te zetten. Hiermee wordt bereikt dat het product in zijn “eigen omgeving” wordt getest, kunnen problemen in het veld eerder worden gesignaleerd en zijn de kosten van uitwisseling beperkt. De veldtest kan ook van belang zijn om trainingen van monteurs te ontwikkelen of vragen van gebruikers (vooraf) in kaart te brengen.

Volume productie:
Na een veldtes kan de productie in grotere series aanvangen. Dit betekent dat de ontwikkelingsfase is beëindigd. Ook na de ontwikkeling kan IBB betrokken blijven. Bijvoorbeeld om opleidingen te verzorgen, reparaties uit te voeren. Te allen tijde kan IBB worden vertrouwd om professioneel productmanagement uit te voeren. Hiermee wordt de productkwaliteit bewaakt. Zorgvuldige analyse van retouren uit het veld zullen worden gebruikt om te bepalen waar en hoe het product nog verbeterd kan worden.

In nauw overleg met onze klant zullen deze stappen bij elke ontwikkeling worden beoordeeld om zodoende geen belangrijke aspecten te vergeten.