LLS2 – Industriële waterpassensor

Omschrijving
De LLS2 is een echte solid state hoeksensor. Dit betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van interne (mechanisch) bewegende onderdelen. De LLS2 voorziet in zowel een analoge als een digitale uitgang en werkt eenvoudig in 1 enkel vlak/richting.

Digitale uitgang
De digitale uitgang schakelt als de bodem van de behuizing door de horizontaal gaat. Wanneer de kabel doorvoer (de wartel) opgetild wordt, wordt de uitgang actief. Wanneer de zijde van de kabeldoorvoer daalt wordt hij in-actief. Voor de praktische bruikbaarheid in regeltechnische toepassingen is er voorzien in een hysterese van ±0.5°, om oscillaties te voorkomen.

Analoge uitgang
In horizontale positie is de uitgang, van fabriekswege, gecalibreerd op 12 mA. Deze waarde wordt als midden geschouwd en is bepaald volgens de formule:
((20 – 4) / 2 ) + 4 = 12 mA
Merk op dat, ook als er alleen gebruikt wordt gemaakt van de analoge uitgang de gemeenschappelijke voeding (0V of de massa) ook aangesloten moet zijn. De LLS2 is dus niet een 2-draads “transmitter”.

Aansluitingen
Binnen in de aluminium behuizing bevindt zich een printkaart met daarop een rij printschroefklemmen. De bijgaande afbeelding geeft de betekenis en het gebruik aan van elk van deze klemmen.